Ambalaje-multistrat.ro garanteaza pentru produsele/serviciile livrate Clientului, in conditiile standardelor de productie si a respectarii de catre Client a normelor de transport, depozitare, conservare, utilizare emise de executant si numai daca Clientul nu a intervenit asupra marfii livrate, el sau prin terte persoane, asupra fiecarei entitati (rola/pachet), decat in maximum de 20% din greutatea uneia si numai asupra unui numar de max. 3 (trei) entitati. Restul de marfa trebuie sa se gaseasca in starea in care a fost livrata.
 
Vicii aparente
Garantiile sunt acordate de Ambalaje-multistrat.ro pentru viciile aparente numai in cazul descoperirii acestora in termen de 5 (cinci) zile de la livrare. In cazul exportului, aceasta garantie se acorda in termen de 5(cinci) zile de la data vamuirii marfii in tara de destinatie.
 
Viciile aparente urmeaza a fi aduse la cunostinta Ambalaje-multistrat.ro in termenul maximum de 24 de ore de la descoperire, in cadrul termenelor de mai sus. In cazul in care termenul de 24 de ore nu este respectat, Ambalaje-multistrat.ro nu va acorda garantia. Reclamarea viciilor aparente se va face numai in scris, orice reclamatie orala nu se va lua in considerare, facandu-se dovada acestora si prin elementele de identificare ale fiecarei entitati de produs in parte (etichete, orice insemn al Ambalaje-multistrat.ro de pe marfa respectiva).
 
Vicii ascunse
Garantiile pentru viciile ascunse la produsele/serviciile livrate de catre Ambalaje-multistrat.ro, se acorda in termen de 15 (cincisprezece) zile de la livrare/facturare, sau in 15 (cincisprezece) zile de la descoperire, dar nu mai mult de 90 (nouazeci) zile de la livrare/facturare . In cazul unei livrari externe acest termen se calculeaza de la data vamuirii in tara de destinatie.
 
Viciile ascunse urmeaza a fi aduse la cunostinta Ambalaje-multistrat.ro in termen de 24 de ore de la descoperire, in cadrul termenelor de mai sus. In cazul in care termenul de 24 de ore nu este respectat, Furnizorul nu va acorda garantia. Reclamarea viciilor ascunse se va face numai in scris, orice reclamatie orala nu se va lua in considerare, facandu-se dovada acestora si prin elementele de identificare ale fiecarei entitati de produs in parte (etichete, orice insemn al Ambalaje-multistrat.ro de pe marfa respectiva).
 
Modalitatea de rezolvare a reclamatiilor este inlocuirea produselor in limita stocurilor.